แผนที่เว็บไซต์
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
พื้นผิวไพลิน
หน้าต่างออฟติคอลแซฟไฟร์
กล่องใส่นาฬิกาคริสตัลแซฟไฟร์
หลอดไพลิน
คริสตัลแซฟไฟร์เจือ
ตัวนำยิ่งยวดพื้นผิวบาง Monocrystalline
ซิลิคอนคาร์ไบด์เวเฟอร์
แกลเลียมไนไตรด์เวเฟอร์
สารกึ่งตัวนำ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์